• Cluster Of Microbe미생물클러스터
  • 회원가입회원가입
  • SITEMAPSITEMAP
  • ENGENG
  •    자원 통합 검색      
sub_bg

Korean Collection for Type Cultures

KCTC에서 제공하는 정보 및 문의 게시판 입니다.

KCTC 소식

공개된 생물 자원 안내
첨부파일 조회수:546 2021-07-27

 

 안녕하세요. 생물자원센터(KCTC) 입니다.

 생물자원센터(KCTC)에는 현재 식물방역법 및 가축전염병 예방법에 의거하여 분양이 중지된 자원과 신종논문 출판을 위해 분양 중지된 자원이 있습니다.

 신종논문 출판과 위험평가 완료로 분양 가능하도록 공개되는 균주에 대해 안내 드립니다.

 항상 저희 KCTC를 이용해 주시는것에 깊이 감사드리며

최고의 서비스로 찾아 뵐 수 있도록 노력하겠습니다.
 

공개된 KCTC 자원 리스트

KCTC 번호 균주명 표준균주
1077 Streptomyces rimosus subsp. rimosusYes
1732 Bacillus licheniformis
3281 Bifidobacterium bifidum
3305 Streptococcus sanguinis
3622 Weissella koreensis
3673 Saccharomonospora glauca
3818 Enterococcus phoeniculicolaYes
3950 Paenibacillus gansuensisYes
3984 Streptococcus pyogenesYes
4282 Conexivisphaera calidaYes
4534 Desulforadius tongenseYes
4683 Acidithiobacillus sulfuriphilusYes
4844 vB_SxyM-PSX1
5024 Tissierella praeacutaYes
5096 Gardnerella vaginalisYes
5108 "Fusobacterium hwasookii"Yes
5189 Enterococcus raffinosusYes
5610 Fervidicola ferrireducensYes
5670 Desulfosoma caldariumYes
5672 Streptococcus oralis
5957 Dehalococcoides mccartyi
5958 Dehalococcoides mccartyi
5959 Dehalococcoides mccartyi
5965 Blautia wexleraeYes
6136 Mortierella isabellina
6137 Mortierella ramanniana var. angulispora
6139 Mortierella ramanniana var. ramanniana
6141 Mortierella isabellina
6198 Pleurotus ostreatus
9146 Actinomyces viscosus
9719 Streptomyces cyaneusYes
9882 Streptomyces ghanaensisYes
11640 pEF1a_T-vector
11641 pCAL_T-vector
11642 pacl1_T-vector
11643 pSH-ENT
11644 pcDNA3.1(+)-hTNC 1564-His
11645 pcDNA3.1(+)-hTNC 2201-His
11646 DH5a EF1a-LacI-oo-CMV-LUC
11647 DH5a EF1a-LacI-oo-CMV-GFP
12289 Acetobacter pasteurianus
12369 Reichenbachia agariperforansYes
12660 Sediminibacterium sp.
13734 Pediococcus pentosaceus
15002 Dolosigranulum pigrumYes
15025 Eubacterium sulciYes
15037 Eubacterium tardumYes
15156 Pseudoflavonifractor capillosusYes
15189 Slackia piriformisYes
15195 Campylobacter sputorum subsp. mucosalisYes
15214 Helicobacter fennelliaeYes
15222 Rhodoplanes roseusYes
15232 Actinomyces dentalisYes
15239 Anaerofustis stercorihominisYes
15416 Alloprevotella ravaYes
15440 Gordonibacter urolithinfaciensYes
15498 Christensenella minutaYes
15499 Propionispira arcuataYes
15501 Dysgonomonas macrotermitisYes
15510 Megasphaera indicaYes
15511 Oribacterium asaccharolyticumYes
15512 Oribacterium parvumYes
15514 Acidipropionibacterium olivaeYes
15522 Mobilitalea sibiricaYes
15525 Actinomyces bowdeniiYes
15526 Actinomyces meyeri
15527 Actinomyces radingaeYes
15538 Frisingicoccus caecimurisYes
15546 Extibacter murisYes
15547 Bacteroides caecimurisYes
15561 Actinomyces orisYes
15567 Actinomyces meyeriYes
15568 Gemella morbillorumYes
15596 Bifidobacterium communeYes
15597 Sedimentisphaera salicampiYes
15598 Sedimentisphaera cyanobacteriorumYes
15599 Sedimentisphaera salicampi
15608 Magnetospirillum fulvumYes
15609 Magnetospirillum molischianumYes
15628 Phaeospirillum oryzae
15674 Thioclava atlanticaYes
15710 Prevotella oralisYes
15711 Prevotella orisYes
15712 Prevotella oulorumYes
15713 Prevotella pallensYes
15714 Prevotella veroralisYes
15733 Duncaniella muris
15780 Sulfurimonas indicaYes
15795 Monoglobus pectinilyticusYes
15808 "Thermococcus bergensis"Yes
15817 Desulfofundulus australicusYes
15831 Geothermobacter hydrogeniphilusYes
15832 Geothermobacter hydrogeniphilus
15854 "Sulfurimonas sediminis"Yes
15902 Clostridium neonataleYes
15904 Kandleria vitulinaYes
15907 "Heminiphilus faecis"Yes
15917 "Anaerotalea alkaliphila"Yes
15926 "Hydrogenimonas urashimensis"Yes
15944 Peptoniphilus faecalisYes
15945 "Anaerococcus faecalis" Yes
17789 Pichia ciferrii (Lodder) Kurtzman Yes
19205 Rhodococcus qingshengiiYes
19723 Nocardiopsis yanglingensisYes
21160 Ligilactobacillus acidipiscisYes
21165 Loigolactobacillus renniniYes
23189 Azospirillum himalayenseYes
23278 Oceanicoccus sagamiensisYes
23565 Mucilaginibacter sp.
25005 Lentilactobacillus kribbianusYes
25008 Parolsenella catenaYes
25009 Parolsenella massiliensisYes
25018 "Mannheimia bovis"Yes
25105 Clostridium vitabionisYes
25164 Sulfurovum indicumYes
25195 "Phocaeicola faecalis"Yes
25258 Limosilactobacillus pontisYes
25259 Secundilactobacillus paracollinoidesYes
25260 Leuconostoc gelidum supsp. gasicomitatumYes
25261 Prolixibacter bellariivoransYes
25262 Sporolactobacillus spathodeae
25263 Puteibacter caeruleilacunaeYes
25264 Schleiferilactobacillus harbinensisYes
25270 Peptoniphilus sp.
25281 Clostridium leptumYes
29128 Myceligenerans salitoleransYes
32984 Lacimicrobium alkaliphilum
33149 Bacillus albus
33546 'Savagea serpentis'Yes
33644 Planococcus soliYes
33897 "Salimicrobium humidisoli"Yes
39731 Corynebacterium defluvii Yes
39862 Winkia neuii subsp. neuiiYes
39863 Winkia neuii subsp. anitrataYes
42022 Erwinia teleogrylli Yes
42122 'Mucilaginibacter aquatilis'Yes
42256 Flavihalobacter algicolaYes
42542 Roseomonas oryzae Yes
42633 Aerophototrophica crusticolaYes
42707 Carboxylicivirga flavaYes
42849 Labrenzia callyspongiaeYes
43047 'Cohnella pontilimi'Yes
43059 Paenibacillus dokdonensisYes
43114 Weissella coleopterorumYes
43185 'Oceanobacillus salinisoli'Yes
43194 "Bombilactobacillus apium"Yes
43208 'Neobacillus endophyticus'Yes
43221 'Peribacillus faecalis'Yes
43264 'Neobacillus sedimentimangrovi'Yes
43326 "Lysinibacillus agricola"Yes
43342 Bacillus fungorumYes
49080 Nocardioides antri Yes
49235 Brachybacterium subflavumYes
49240 Phycicoccus flavus Yes
49299 Marinisubtilis pacificusYes
49313 Microbacterium wangchenii Yes
49320 Brevilactibacter coleopterorumYes
49321 Nocardioides piscis Yes
49325 Vagococcus hydrophiliYes
49342 Actinokineospora peganiYes
49357 Microbacterium karelineaeYes
49364 Nocardioides lutiYes
49371 Streptomyces boncukensisYes
49404 Actinokineopora xiongansisYes
49471 Ruania alkalisoliYes
49515 Flavimonilis rhizosphaerae Yes
49525 Nocardiopsis coralli Yes
49527 Miltoncostaea oceani Yes
49540 Streptomyces thermoautotrophicusYes
49686 Acidipila sp.
52055 Photobacterium halotoleransYes
52058 Photobacterium marinumYes
52144 Tolumonas auensisYes
52343 'Taishania pollutisoli'Yes
52390 Nitrincola tapaniiYes
52479 Sphingorhabdus profundilacusYes
52480 Sphingorhabdus lacusYes
52499 Muriiphilus fusiformisYes
52541 Salibaculum griseiflavumYes
52542 Salibaculum halophilumYes
52598 Hafnia alveiYes
52622 Acerihabitans arborisYes
52648 "Pikeienuella piscinae"Yes
52852 "Halovibrio salipaludis"Yes
52906 "Methylobacterium radiodurans"Yes
62011 Phenylobacterium falsumYes
62055 ''Flavobacterium inviolabile''Yes
62100 Novimethylophilus kurashikiensisYes
62170 Wenzhouxiangella salilacusYes
62217 "Lysobacter terrigena"Yes
62237 "Lysobacter segetis"Yes
62325 Pseudorivibacter rhizosphaeraeYes
62334 Hydrocarboniclastica marinaYes
62358 Mesobaculum littorinaeYes
62388 Tsuneonella suprasediminisYes
62415 Phenylobacterium haematophilumYes
62464 'Mucilaginibacter arboris'Yes
62479 Phyllobacterium bourgognenseYes
62480 Phyllobacterium brassicacearumYes
62482 Phyllobacterium myrsinacearumYes
62483 Phyllobacterium trifoliiYes
62491 "Sulfitobacter alexandrii"Yes
62492 "Sphingopyxis microcysteis"Yes
62501 Alteromonas hispanicaYes
62554 Rhodoferax sediminisYes
62555 'Chitinophaga agrisoli'Yes
62570 Phyllobacterium rubiacearumYes
62572 Phyllobacterium endophyticumYes
62573 Phyllobacterium lotiYes
62578 Shimia sediminisYes
62593 Marinobacter orientalisYes
62603 'Rhodohalobacter mucosus'Yes
62637 'Aquiflexum lacus'Yes
62711 Phyllobacterium salinisoliYes
62742 Pseudorhodobacter turbinisYes
62765 "Phyllobacterium pellucidum"Yes
62828 Pontixanthobacter rizhaonensisYes
62839 "Rhizobium flavescens"Yes
62861 "Pelomicrobium methylotrophicum" Yes
62911 Pseudidiomarina gelatinasegensYes
62945 "Crenobacter intestini"Yes
62948 "Ciceribacter ferrooxidans"Yes
62958 "Vibrio marinisediminis"Yes
62978 Asticcacaulis tiandongensisYes
62979 Luteimonas lumbriciYes
62980 'Sphingobacterium lumbrici'Yes
62995 "Aureimonas fodinaquatilis"Yes
72018 Undibacterium craterisYes
72043 "Marinobacter caseinilyticus"Yes
72052 "Thermaurantiacus tibetensis"Yes
72087 "Halomonas zhangzhouensis"Yes
72088 "Halomonas aerodenitrificans"Yes
72089 "Halomonas sulfidoxydans"Yes
72090 "Halomonas ethanolica"Yes
72091 "Halomonas sulfidivorans"Yes
72092 "Halomonas tianxiuensis"Yes
72149 Pleionea sediminisYes
72160 'Moheibacter lacus'Yes
72194 "Maricaulis alexandrii"Yes
72198 "Marinobacter alexandrii"Yes
72222 Steroidobacter agaridevorans
72223 Steroidobacter agaridevoransYes
72227 "Duganella aceris"Yes
72284 Tepidiforma bonchosmolovskayaeYes
72348 Kaustia mangroviYes
72409 "Adhaeribacter terrigena"Yes
72422 'Flavisolibacter longurius'Yes
72430 "Oceanomicrobium pacificus"Yes
72440 "Citrobacter arsenatis"Yes
72441 Halomonas diversaYes
72457 Qingshengfaniella alkalisoliYes
72510 "Rhodobacter xinxiangensis"Yes
72513 Sulfitobacter algicolaYes
72524 Jannaschia marinaYes
72572 "Salinicola corii"Yes
72588 'Sphingomonas piscis'Yes
72589 'Sphingomonas sinipercae'Yes
72595 'Foetidibacter luteolus'Yes
72612 Casimicrobium huifangaeYes
72619 Pseudomonas saliphilaYes
72636 "Pararhizobium mangrovi"Yes
72664 Marinobacter changyiensisYes
72680 Halomonas piezotoleransYes
72683 'Tamlana haliotis'Yes
72686 "Ruegeria haliotis"Yes
72689 Paracoccus amoyensisYes
72731 'Schlegelella koreensis'Yes
72738 "Alterinioella nitratireducens"Yes
72741 "Aquabacterium terrae"Yes
72761 "Flocculibacter collagenilyticus"Yes
72766 Kaistella gelatinilyticaYes
72782 'Mucilaginibacter ginkgonis'Yes
72809 'Draconibacterium halophilum'Yes
72817 "Salinimonas marina"Yes
72818 "Parasphingorhabdus halotolerans"Yes
72834 "Actirhodobacter atriluteus"Yes
72835 "Altererythrobacter flava"Yes
72837 "Salinimonas profundi"Yes
72842 "Tritonibacter litoralis"Yes
72843 "Tritonibacter aquimaris"Yes
72844 "Marinifaba aquimaris"Yes
72856 "Chelativorans alearense"Yes
72858 "Methylobrevis albus"Yes
72859 Stappia albiluteolaYes
72861 "Paracoccus binzhouensis"Yes
72865 Thalassotalea algicolaYes
72878 'Croceimicrobium hydrocarbonivorans'Yes
72900 'Hymenobacter properus'Yes
72902 'Hymenobacter negativus'Yes
72920 'Pigmentibacter ruber'Yes
72941 'Tenacibaculum pelagium'Yes
72959 "Rouxiella aceris"Yes
72971 Vibrio ziniensisYes
82026 "Marivivens aquimaris"Yes
82074 Comamonas suwonensisYes
82076 Vibrio agarilyticusYes
82131 Thalassobius mangroviYes
82142 Alcanivorax profundimarisYes
82154 "Cysteiniphilum marinum"Yes
82185 "Chthonobacter rhizosphaerae"Yes
82192 "Devosia sediminis"Yes
82195 'Aestuariibaculum sediminum'Yes
82198 "Halomonas maris"Yes
82199 "Halomonas sedimenti"Yes
82226 "Microbulbifer hainanensis"Yes
82255 'Flavobacterium kayseriense'Yes
82262 'Flavobacterium turcicum'Yes
82333 "Qipengyuania soli"Yes
82338 "Inhella gelatinilytica"Yes
82352 "Flavobacterium agrisoli"Yes
82353 'Mucilaginibacter segetis'Yes
82354 Rouxiella silvae
82393 "Sphingobacterium rhinopitheci"Yes
82411 "Pontibaca salina"Yes
82417 'Salegentibacter maritimus'Yes
82575 Harenicola marisYes
82576 "Thalassobius aquimarinus"Yes
82626 Spongiibacter taiwanensisYes
82631 Marinilabilia salmonicolorYes
82632 Bernardetia litoralisYes
82637 Microvirga osseticaYes
82638 Fulvivirga aurantiaYes
82677 Microvirga guangxiensisYes
82697 Roseibium alexandriiYes
82698 Spongiibacter marinusYes
82774 Pandoraea apistaYes
82793 Marinomonas ushuaiensisYes
82794 Sphingomonas polyaromaticivoransYes
82801 Biostraticola tofiYes
82811 Reichenbachiella faecimarisYes
82815 Marinomonas profundimarisYes
82816 Oceanospirillum marisYes
82853 Marinomonas algicidaYes